ЗМІСТ

Позначення i символи


7

Вступ


11

Роздiл 1. Прийняття рiшень i оптимiзацiя в багатокритерiальних та iєрархiчних системах


13

Роздiл 2. Методи одновимiрної оптимiзацiї


43

Роздiл 3. Методи оптимiзацiї диференцiйованих функцiй


60

Роздiл 4. Методи оптимiзацiї недиференцiйованих функцiй i методи вiдшукання сiдлових точок


92

Роздiл 5. Методи розв'язування задач лiнiйного програмування


130

Роздiл 6. Методи розв'язування задач нелiнiйного i стохастичного програмування


174

Роздiл 7. Спецiальнi методи розв'язування мiнiмаксних задач i вiдшукання сiдлових точок


243