ЗМІСТ

Програма дисципліни "Управління інновацій" для студентів стаціонару

Програма дисципліни "Управління інновацій" для заочного відділення

Вступ

Теми лабораторних робіт

Теоретичні питання

  1. Інноваційні процеси як об’єкт системного аналізу
  2. Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності
  3. Моделі прийняття інноваційних рішень в умовах ризику
  4. Моделі оптимізації в управлінні інноваційними процесами
  5. Оцінка інвестиційної привабливості інноваційного проекту
  6. Модель динаміки зміни продукту
  7. Модель корпорації, що реалізує інновацію
  8. Агрегована модель стійкого розвитку з врахуванням інновацій

Розробка бізнес-плану інноваційного проекту

Висновки

 

Література

Додатки