Наукові дослідження


У 2006-2010 рр. в рамках програми "Інформатизація суспільства" співробітниками НДС "Проблем системного аналізу" і кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень виконвалася бюджетна тема № 06БФ015-02 "ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ" (підрозділ 1).

Назви етапів виконання б/т (підрозділ 1):

1. Розробка теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту (2006 р.). Основні результати

2. Розробка нових методів прогнозування, оцінювання та моделювання соціально-економічних процесів (2007 р.) Основні результати

3. Побудова алгоритмів оптимізації соціально-економічних систем з нечіткими параметрами (2008 р.) Основні результати

4. Розробка чисельних алгоритмів для задач оптимального керування та оцінювання параметрів систем рівнянь різного типу (2009 р.) Основні результати

5. Створення системи підтримки та прийняття рішень для системного аналізу соціально-економічних процесів(2010 р.) Основні результати

З 2011 р. в рамках програми "Інформатизація суспільства" співробітниками НДС "Проблем системного аналізу" і кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень виконується бюджетна тема № 11БФ015-06 "ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖ" (підрозділ 1).

Назви етапів виконання б/т (підрозділ 1):

1. Розробка конструктивних методів оцінювання та керування для рівнянь різних типів в умовах невизначеності та методів непараметричної статистики для аналізу даних (2011 р.). Основні результати

2. Розробка нових методів та алгоритмів групування ознак в теорії розпізнавання образів (2012 р.). Основні результати

3. Розробка методів прийняття рішень в умовах невизначеності та конфлікту (2013 р.).

4. Побудова алгоритмів прийняття рішень для систем з нечіткими параметрами (2014 р.).

5. Розробка чисельних алгоритмів для задач оптимального керування та оцінювання параметрів систем рівнянь різного типу (2015 р.).

У 2011-2012 рр. в рамках програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «Дніпро» співробітниками НДС "Проблем системного аналізу" і кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень виконувалася договірна тема "Апостеріорне мінімаксне оцінювання руху рідин" (науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор О.Г.Наконечний). Основні результати


[ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]