Семiнар

"Системний аналiз i теорiя оптимальних рiшень"


керiвник семiнару - Наконечний О.Г., проф., докт.фiз-мат.н.

29.10.2020 Поліщук Олександр Дмитрович (Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача)
  14-00, ZOOM   "Моделі та методи комплексного оцінювання складних мережевих та ієрархічно-мережевих систем"
(за матеріалами докторської дисертацiї)
    
29.05.2019 Сіренко Андрій Сергійович
  14-40, ауд.609   "Дослідження стійкості динамічних систем з перемиканням та запізненням"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
29.05.2019 Махорт Андрій Пилипович (Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ)
  14-10, ауд.609   "Моделювання поведінки системи та оцінка її реакції на дію вибраних чинників"
(за матеріалами докторської дисертацiї)
    
18.04.2019 Шатирко Андрій Володимирович (канд.фіз.-мат.наук, доцент)
  14-15, ауд.609   "Якісний аналіз нелінійних систем регулювання з умовами невизначеності"
(за матеріалами докторської дисертацiї)
    
28.02.2019 Сеньо Петро Степанович (Львівський національний університет імені Івана Франка)
  14-15, ауд.609   "Методи локалізації функціональних невизначеностей при розв’язуванні детермінованих і стохастичних задач"
(за матеріалами докторської дисертацiї)
    
01.11.2018 Доценко Сергій Іванович (к.ф.-м.н., с.н.с.)
  14-45, ауд.609   "Кооперативна задача про рюкзак"

    
01.11.2018 Апанасенко Дмитро Володимирович (аспірант)
  14-15, ауд.609   "Методи кластеризації нечітких даних спеціального вигляду та їх застосування"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
25.10.2018 Науменко Юрій Олександрович (аспірант)
  14-45, ауд.609   "Гібридні дифузійні моделі процесів розповсюдження інформації та їх застосування"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
25.10.2018 Шевчук Юлія Михайлівна (аспірантка)
  14-15, ауд.609   "Розробка та аналіз популяційних моделей поширення інформації"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
06.06.2018 Доценко Сергій Іванович (к.ф.-м.н., с.н.с.)
  15-00, ауд.609   "Кооперативні ігри на графах та їхнє застосування в транспортних системах"
    
30.05.2018 Русанюк Л.І. (аспірантка, мех.-мат.ф-т, КНУ)
  15-15, ауд.609   "Стохастичні рівняння з випадковими чинниками"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
30.05.2018 Бучак Х.В. (аспірантка, мех.-мат.ф-т, КНУ)
  14-45, ауд.609   "Аналітичні властивості процесів Пуассона та Скеллама з випадковою заміною часу"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
23.05.2018 Нікітін Анатолій Володимирович (к.ф.-м.н., зав. НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів")
  15-00, ауд.609   "Асимптотичний аналіз диференціальних рівнянь з випадковим впливом з використанням апроксимаційних схем"
(за матеріалами докторської дисертацiї)
    
23.03.2018 Доценко Сергій Іванович (к.ф.-м.н., с.н.с.)
  14-00, ауд.609   "Партизанські ігри в задачі оптимального вибору"
    
15.11.2017 Чабак Любов Михайлівна (Державний ун-т інфраструктури та технологій)
  14-15, ауд.609   "Проективні алгоритми для варіаційних нерівностей та задач рівноважного програмування"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
04.10.2017 Махно Михайло Федорович (аспірант)
  14-45, ауд.609   "Моделі та методи розв’язання чітких та нечітких задач оптимального розподілу часового ресурсу в задачах складання розкладу та тестування"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
04.10.2017 Моренець Володимир Ігорович (аспірант)
  14-15, ауд.609   "Ігрові задачі з нечіткою множиною агентів"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
27.06.2017 Нікітін Анатолій Володимирович (зав.лаб.НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів")
  14-15, ауд.609   "Асимптотичні властивості дограничних та граничних систем стохастичних диференціальних рівнянь у схемах апроксимацій"
(за матеріалами докторської дисертацiї)
    
25.05.2017 Остапенко Віталій Іванович (аспірант, мех-мат.ф-т)
  14-45, ауд.609   "Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
25.05.2017 Сідей Марія Іванівна (аспірантка, мех-мат.ф-т)
  14-15, ауд.609   "Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
18.05.2017 Прищепа Оксана Володимирівна (аспірантка, кафедра ПС)
  14-15, ауд.609   "Керовані системи з повторами та нетерплячими вимогами"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
09.03.2017 Пасічна Майя Володимирівна
  14-15, ауд.609   "Моделі і методи диверсифікації та оптимізації структури енергетичного портфеля основних енергогенеруючих компаній країн-членів ЄС"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
16.11.2016 Мунчак Євгенія Юріївна (аспірантка, мех-мат.ф-т)
  14-45, ауд.609   "Функціональні граничні теореми та їх застосування до фінансових ринків з дискретним та неперервним часом"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
16.11.2016 Кучук-Яценко Сергій Вікторович (аспірант, мех-мат.ф-т)
  14-15, ауд.609   "Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
06.10.2016 Демченко Ірина Юріївна (аспірантка, кафедра прикладної статистики)
  14-40, ауд.609   "Оптимальні стратегії для багатопродуктових моделей керування запасами"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
06.10.2016 Махорт Андрій Пилипович (с.н.с., Ін-т теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова)
  14-00, ауд.609   "Моделювання поведінки економічної системи за наявності монополістів"
(за матеріалами докторської дисертацiї)
    
20.04.2016 Вадньов Дмитро Олександрович
  14-15, ауд.609   "Застосування простих чисел для формалізації нечітких величин в задачах моделювання та оптимізації"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
24.02.2016 Пишнограєв Іван Олександрович (асистент, НТУУ "КПІ")
  14-00, ауд.609   "Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з нелокальними точковими крайовими умовами"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
18.02.2016 Сохадзе Григол (Тбіліський держ.ун-т, Грузія)
  14-00, ауд.609   "Інтегральні функціонали від щільностей розподілів"

    
28.01.2016 Пасічниченко Ілля (НТУУ "КПІ")
  14-00, ауд.609   "Статистичні закономірності у моделюванні прийняття рішень"

    
09.12.2015 Косаревич Катерина Вікторівна (асистент, Львівський національний університет імені Івана Франка)
  15-30, ауд.609   "Системний аналіз у задачах конкуренції виробників з випадковими змінними"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
09.12.2015 Кукурба Віктор Романович (аспірант, Національний університет “Львівська політехніка")
  15-00, ауд.609   "Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
04.11.2015 Аль-Саммарраї Мохаммед Саад Ібрахім (аспірант)
  14-15, ауд.609   "Розробка методів прийняття рішень в узагальнених транспортних задачах з нечіткою структурою та їхнє застосування"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
07.10.2015 Скотаренко Федір Миколайович (аспірант)
  14-40, ауд.609   "Засоби псевдообернення в задачах групування: розвиток та застосування"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
07.10.2015 Савкова Валентина Павлівна (аспірант)
  14-00, ауд.609   "Системний аналіз методів та алгоритмів управління якістю освіти"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
27.05.2015 Аль-Саммарраї Мохаммед Саад Ібрахім (аспірант)
  14-15, ауд.609   "Розробка методів прийняття рішень в узагальнених транспортних задачах з нечіткою структурою та їхнє застосування"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
16.04.2015 Аль-Саммарраї Мохаммед Саад Ібрахім (аспірант)
  14-00, ауд.609   "Розробка методів прийняття рішень в задачах транспортування нафтопродуктів з нечіткою структурою"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    
02.04.2015 Доценко Сергій Іванович (с.н.с.)
  14-00, ауд.609   "Кооперативні ігри в задачі про призначення та транспортній задачі"

    
19.03.2015 Андрущак Ігор Євгенович (Луцький нац. техн. ун-т)
  14-00, ауд.609   "Розробка та застосування методів прийняття рішень, оптимізації та керування в системних медичних дослідженнях"
(за матеріалами докторської дисертацiї)
    
05.03.2015 Болдирєва Валерія Олегівна
  14-00, ауд.609   "Деякі методи оцінювання ризиків у страхуванні"
(за матеріалами кандидатської дисертацiї)
    

[ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]