Iвохiн Євген Вiкторович - доктор фiзико-математичних наук, професор, вчений секретар кафедри. Закiнчив факультет кiбернетики Київського унiверситету в 1982 роцi. Кандидатську дисертацiю захистив у 1986 роцi, докторську - у 2012 р. Працює на кафедрi з 1991 року, автор понад 50 наукових i методичних праць. Спецiалiзується на дослiдженнях за тематикою "Дослiдження стiйкостi динамiчних систем", "Методи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень" та "Розробка i впровадження автоматизованих iнформацiйних систем з використанням баз даних". Постiйно керує курсовими та дипломними роботами, курує розробку iнформацiйної аналiтичної автоматизованої системи пiдготовки та контролю навантаження викладачiв унiверситету. Продовжує активно займатися спортом (баскетбол, кандидат у майстри спорту), довгий час керував пiдготовкою збiрної команди унiверситету.


Особистий кабiнет викладача

e-mail: ivohin@univ.kiev.ua


[ на головну | про кафедру | викладачi | студенти | програми,курси | лiтература | конференцiї | семiнари | контакти | наука | спiвробiтники | аспiранти ]