Назарага Інна Михайлівна - молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору "Проблем системного аналізу", кандидат технічних наук.

Закінчила у 2003 р. магістратуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “соціальна інформатика” (з відзнакою). З 2003 по 2010 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України” під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Донченка В.С.

Автор понад 25 наукових праць.

Область наукових iнтересiв: моделювання та прогнозування економічних процесів з використанням сучасних інформаційних технологій.


[ на головну | про кафедру | викладачi | студенти | програми,курси | лiтература | конференцiї | семiнари | контакти | наука | спiвробiтники | аспiранти ]