Пашко Анатолій Олексійович - Завідувач НДС "Проблем системного аналізу", доктор фізико-математичних наук.

У 1984 р. закiнчив механіко-математичний факультет Київського унiверситету.
Досвід роботи:
1984-2002 – науково-дослідний інститут випробування та прогнозування машин і технологій імені Леоніда Погорілого.
1997-2000 – докторантура КНУ імені Тараса Шевченка.
2002-2013 – Європейський університет.
2013-2015 – Київський національний університет культури і мистецтв.
З березня 2015 р. працює на посадi наукового спiвробiтника НДС "Проблем системного аналізу". З травня 2016 р. - завідувач НДС "Проблем системного аналізу".

У 1989 роцi захистив кандидатську дисертацiю "Рівномірна збіжність гаусових рядів та інтегралів і моделювання випадкових процесів" за спеціальністю 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика (науковий керівник - проф. Козаченко Ю.В.).

У жовтні 2015 р. захистив докторську дисертацiю "Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із заданими точністю і надійністю" за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий консультант - проф. Козаченко Ю.В.).

Старший науковий співробітник (1995), доцент кафедри інформаційних систем і технологій (2007), відмінник освіти України (2002).

Приймав участь у роботi мiжнародних конференцiй та семiнарiв. Автор понад 120 друкованих робiт, з них 2 монографії, 1 навчальний посібник.

Область наукових iнтересiв: статистичне та математичне моделювання, субгауссові випадкові процеси і поля, захист інформації, теорія чисел, сучасні інформаційні технології.


[ на головну | про кафедру | викладачi | студенти | програми,курси | лiтература | конференцiї | семiнари | контакти | наука | спiвробiтники | аспiранти ]