Лiтература

Електроннi видання

 1. Наконечний А.Г. Оптимальне керування та оцiнювання для лiнiйних рiвнянь iз частинними похiдними. Елiптичнi системи.
 2. Г.О.Доленко, В.А.Заславський, О.О.Тимашов. Методичнi рекомендацiї з роздiлу "Основи iнвестицiйного менеджменту".
 3. Iвoxiн Є.B., Аджубей Л.Т. 3мicт лeкцiй зa cпeцiальним куpcoм "Teopiя нeчiтких мнoжин тa її зacтocyвання".
 4. Iвoxiн Є.B., Бондарчук Ю.В., Тимашов О.О. Методичнi вказiвки до курсу "Архiтектура ЕОМ".
 5. Наконечний О.Г., Подлипенко Ю.К. Оценивание параметров краевых задач для систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Навчальний посiбник для студентiв факультету кiбернетики cпецiальностi прикладна математика.
 6. Загороднiй Ю.В. "Системи управлiння iнновацiями". Навчально-методичний посiбник для студентiв факультету кiбернетики.
 7. Зiнько П.М. "Математичнi методи i числовi алгоритми системного аналiзу". Навчальний посiбник.
 8. Акіменко В.В., Загородній Ю.В. "Проектування СППР на основі нечіткої логіки". Навчально-методичний посібник для баклаврів та магістрів спеціальності «Системний аналіз».
 9. Акіменко В.В. "Прикладні задачі інтелектуального аналізу даних (Data Mining)".
 10. Акіменко В.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)".
 11. Наконечний О.Г., Шевчук Ю.М. Нелінійні задачі популяційної динаміки та їх застосування.
 12. Iвохiн Є.В., Пiскунов О.Г., Махно М.Ф. Розробка додаткiв засобами мови програмування C#. Навчально-методичний посібник для бакалаврів та магістрів спеціальності "Системний аналіз".

Електроннi лекційні матеріали

 1. Івохін Є.В. Лекції з курсу Архітектура обчислювальних систем.
 2. Зінько П.М. Лекції з курсу МОСВР".
 3. Зінько П.М. Лекції з курсу Системного аналізу".
 4. Махно М.Ф. Лекції з курсу Операційні системи".
 5. Мащенко С.О. Лекції з курсу Теорія прийняття рішень".
 6. Мащенко С.О. Лекції з курсу Конфліктно-керовані процеси".
 7. Мащенко С.О. Лекції з курсу Теорія ігор. (1ч.)".
 8. Мащенко С.О. Лекції з курсу Теорія ігор. (2ч.)".

[ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]