Лiтература

Електроннi видання

 1. Доленко Г.О. Прикладні проблеми теорії прийняття рішень: навч.посіб. /Г.О.Доленко. - К.:ВПЦ "Київський університет", 2023. - 95 с.
 2. Наконечний О.Г. Оптимальне керування та оцiнювання для лiнiйних рiвнянь iз частинними похiдними. Елiптичнi системи.
 3. Г.О.Доленко, В.А.Заславський, О.О.Тимашов. Методичнi рекомендацiї з роздiлу "Основи iнвестицiйного менеджменту".
 4. Наконечний О.Г., Подлипенко Ю.К. Оценивание параметров краевых задач для систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Навчальний посiбник для студентiв факультету кiбернетики cпецiальностi прикладна математика.
 5. Загороднiй Ю.В. "Системи управлiння iнновацiями". Навчально-методичний посiбник для студентiв факультету кiбернетики.
 6. Зiнько П.М. "Математичнi методи i числовi алгоритми системного аналiзу". Навчальний посiбник.
 7. Акіменко В.В., Загородній Ю.В. "Проектування СППР на основі нечіткої логіки". Навчально-методичний посібник для баклаврів та магістрів спеціальності «Системний аналіз».
 8. Акіменко В.В. "Прикладні задачі інтелектуального аналізу даних (Data Mining)".
 9. Акіменко В.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)".
 10. Наконечний О.Г., Шевчук Ю.М. Нелінійні задачі популяційної динаміки та їх застосування.
 11. Аджубей Л.Т., Капустян О.А. Елементи математичної теорії спостереження для лінійних систем. - Курс лекцій. Електронний навчальний посібник, 2005. - 52 с.
 12. Перегуда О.В., Капустян О.А., Курилко О.Б. Статистична обробка даних: навчальний посібник. - Електронне видання, 2022. -103с.

Електроннi лекційні матеріали

 1. Зінько П.М. Лекції з курсу "МОСВР".
 2. Зінько П.М. Лекції з курсу "Системний аналіз".
 3. Махно М.Ф. Конспект лекцiй з курсу "Операційні системи".
 4. Мащенко С.О. Лекції з курсу "Теорія прийняття рішень".
 5. Мащенко С.О. Лекції з курсу "Конфліктно-керовані процеси".
 6. Мащенко С.О. Лекції з курсу "Теорія ігор. (1ч.)".
 7. Мащенко С.О. Лекції з курсу "Теорія ігор. (2ч.)".
 8. Махно М.Ф. Конспект з розробки додаткiв засобами мови програмування Java.

[ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]