Кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень здійснює підготовку у галузі «12 Інформаційні технології» за спеціальністю «124 Системний аналіз»:

  • бакалаврів – за освітньо-професійною програмою «Системний аналіз»
  • магістрів – за освітньо-науковою програмою «Системи і методи прийняття рішень».

Описи освітніх програм

Навчальні плани

за освітньою програмою «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:


за освітньо програмою «Системи і методи прийняття рішень» другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Робочі програми навчальних дисциплін освітньо-наукової програми "Системи і методи прийняття рішень" другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2023/2024 навчальний рік.

Вся наукова та навчальна робота на кафедрi має конкретне професiйне спрямування, яке визначається свiтовими квалiфiкацiйними вимогами в галузях:

  • теорiя систем, системний аналiз та його застосування в технологiчних процесах;
  • математичнi моделi та методи прийняття рiшень для моделювання i управлiння, моделi та методи оптимiзацiї систем та їх застосування в iнженерному проектуваннi, економiцi, менеджментi, маркетингу;
  • програмне забезпечення обчислювальних машин та автоматизованих систем, операцiйних систем, вивчення рiзних мов програмування, iнформацiйних технологiй для проектування та створення баз даних та баз знань, моделей прийняття рiшень, проектування та застосування комп'ютерних мереж, створення iнтегрованих систем пiдтримки прийняття рiшень та експертних систем, створення систем пiдтримки прийняття рiшень.

[ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]