Новини

  УВАГА! 30 березня 2021 року о 16:30 вiдбудеться вiдкрита зустрiч з членами експертної групи НАЗЯВО з акредитацiї освiтньо-професiйної програми першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти "Системний аналiз" (ID у ЄДЕБО 1184, справа 541/АС-21) за спецiальнiстю 124 "Системний аналiз".
  Можуть доєднатися всi охочi учасники освiтнього процесу (крiм гаранта ОПП та представникiв адмiнiстрацiї ЗВО).
  Мета зустрiчi: обговорення питань, що стосуються якостi освiтнiх послуг за ОПП "Системний аналiз".

  Пiдключитись до конференцiї Zoom:
  Вiдкрита зустрiч з експертами: ID 1184 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, ОП Системний аналiз
  Час: 30 бер. 2021 04:30 PM Київ
  Посилання на пiд'єднання
  Iдентифiкатор конференцiї: 734 1574 1059
  Пароль: 2021

  ПРОГРАМА проведення акредитацiйної експертизи
  Вiдомостi про самооцiнювання ОПП "Системний аналiз"

     

  [ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]